Velkommen til Statens vegvesens tjenesteportal.


For å komme til våre tjenester for periodisk kontroll av kjøretøy, klikk på knappen Kjøretøy.